تبلیغات

درباره مددکاری

با سلام

از نظر آکادمیک  مددکاری یکی از رشته های علوم انسانی در زیر مجموعه علوم اجتماعی

  قرار دارد که هم با عنوان مدکاری اجتماعی  و هم تحت عنوان خدمات اجتماعی شناخته میشود .

هدف این رشته را بهتر است که در تعریفی که در پی می آید  ببینیم

 " مددکاری اجتماعی حرفه ای است مبتنی بر دانش ،اصول ، مهارت و روشها که هدف از آن کمک به افراد ، گروهها و جامعه است تا  بتوانند با تکیه بر توانائیها و  و امکانات موجود برای حل مشکل و یا رفع نیاز خود اقدام کنند و به استقلال  نسبی و رضایت خاطر فردی برسند "  

حالا بطور خلاصه به  برخی از نکاتی که در تعریف آمده اشاره میکنم

 1   مددکاری یک حرفه است یعنی بخشی از اطلاعات آن را حین کار و  اجرا (با تجربه کردن ) باید بدست آورد .

2   مددکاری اجتماعی مبتنی بردانش است  یعنی بخش عمده ای از اطلاعات آن را باید از طریق آموزش فراگرفت و میتوان  این آموزشها را شامل اطلاعات خاص دانشگاهی و اطلاعات عمومی مربوط به سایر علوم دانست 

3         مددکاری اجتماعی شامل اصولی میباشد که این اصول عبارتند از :  اصل  پذیرش – اصل  فردیت – اصل رازداری حرفه ای – اصل رابطه حرفه ای – اصل شرکت دادن مراجع  در فعالیتها و نهایتا اصل خودآگاهی مددکار اجتماعی

4         مدکاری اجتماعی مبتنی برمهارت است   و یک مددکار اجتماعی در مقام یک فرد متخصص  برای جمع آوری اطلاعات ، تشخیص مشکلات و نیازها و ...     باید مهارتهای خاصی داشته باشد که از جمله آنها میتوان به مهارت در مصاحبه ، مشاهده و خوب گوش دادن و بازدید ازمنزل اشاره کرد .

5         مددکاری اجتماعی روشهائی دارد که عبارتند از مددکاری فردی ، مددکاری گروهی و مددکاری جامعه ای  

6         در مددکاری اجتماعی گروه هدف وجود دارد . در این حرفه سه گروه تعریف شده اند :

الف) فرد: یعنی فردی که دچار مشکل شده و یا نیازی دارد مثل معتاد زندانی ، دانش آموز ویا افراد دیگر . البته در مددکاری خانواده افراد دچار مشکل نیز در این گروه قرار میگیرند.

ب) گروه : یعنی گروهی از افراد که دچار مشکل مشترکی هستند  . مانند گروه افراد دچار مشکل ایدز ، طلاق یا اعتیاد  .

ج )جامعه : گاهی خدمات مددکاری اجتماعی به کل جامعه وبیشتر از اعضای  گروه (که معمولا بین 12 تا 15 نفر) هستند عرضه میشود .

7   در مددکاری اجتماعی تکیه بر توانائیها و امکانات موجود است . وظیفه مددکار اجتماعی این است که در کار با گروههای هدف اعم از فرد ، گروه یا جامعه ، آنها را با استعداد و توانائیهای خود و منابع موجود در جامعه آشنا کند تا از این توانا ئیها برای حل مشکلات و رفع نیازها استفا ده کنند و در انجام امور وابسته به مددکار اجتماعی نباشند .

8         مددکار اجتماعی با گروههای هدف  دچار مشکل یا نیازمند سروکار دارد یعنی هم گروههائی که مشکل دارند (مثل زن سرپرست خانوار ) می تواننداز خدمات مددکاری اجتماعی استفاده کنند  ، هم کسانی که ممکن است مشکلی نداشته باشند،امانیازهایی را احساس می کنند وبه منظورراهنمایی شدن از خدمات مددکاری اجتماعی استفاده می کنند(مثل فردی که برای آشنایی باشیوه همسرداری به مددکاراجتماعی مراجعه می کند)

9         در مددکاری اجتماعی ،دستیابی به استقلال نسبی مهم است ،یعنی اینکه وظیفه مددکار اجتماعی این است که با استفاده از تواناییهای گروه هدف و منابع موجود در جامعه زمینه ایجاداستقلال نسبی آن ها رافراهم نمایدتابتوانندبدون نیاز به حمایت وکمک مستمردیگران به زندگی سالم خود ادامه دهندوبه اصطلاح سربار نباشند البته،برای کسانی که فقط برای رفع نیاز از خدمات مددکاری اجتماعی استفاده می کنند،کسب رضایت خاطر مهم استچون ممکن است استقلال نسبی داشته باشند

مددکار اجتماعی : فردی است حرفه ای که از علم ودانش و مهارت لازم برخوردار باشد وضمن رعایت اصول حرفه خود ، به افراد ، گروهها وجامعه کمک کند تا با تکیه بر تواناییها وامکانات موجود درجهت حل مشکلات یا رفع نیازهایشان گام بردارند واز این راه به استقلال نسبی یا رضایت خاطر برسند.

مراجع (مدد جو ) :  شامل کلیه افرادی است که براثرعوامل مختلف اجتماعی ،روانی ،اقتصادی ،فرهنگی ،فردی وغیره قابلیتها و تواناییهایشان کم شده یا اختلالاتی در آنها بوجود آمده است ، به گونه ای که امکان ادامه زندگی مستقل برای آنان فراهم نیست ونیاز به حمایت  و مداخله فرد متخصص برای حل یاکاهش مشکل دارندو نیازی دارند که رفع آن رضایت خاطرشان را فراهم می کند .

مشکل  درمددکاری اجتماعی  عاملی است که کارکرد فرد را تحت تاثیر قرار میدهد و وضعی پدید می آوردکه بدون حمایت و مداخله افراد متخصص وحرفه ای (از جمله مددکاران اجتماعی)خروج از آن وضع یا بهبود آن دشوار یا حتی ممکن است میسر نباشد .

گروههای هدف

هرعلم یا حرفه ای با گروههای خاصی از افراد یا موضوعات خاصی سر وکار دارند . مدد کاری اجتماعی نیز حرفه ای است که گروههای مختلف ومتعددی از خدمات آن استفاده می کنند . بنابراین ،مددکار اجتماعی باید در مورد گروههای هدف اطلاعاتی داشته باشد .

به طور کلی گروههای هدف در مددکاری اجتناعی عبارتنداز: زنان سرپرست خانوار ، زنان خود سرپرست ، کودکان بی سرپرست ، کودکان بد سرپرست، سالمندان ، بیماران عادی، بیماران خاص، بیماران مبتلا به ایدز، آلزایمر، ام اس، بیماران روانی ، زوجهای متقاضی طلاق، خانواده های نیازمند ، از کارافتادگان، متکدیان، کودکان خیابانی ، زنان آسیب دیده اجتماعی وروسپی ، کودکان آزار دیده، همسران آزاردیده، معتادان ، فراریان از منزل ، آوارگان وپناهندگان ، بلادیدگان از حوادث طبیعی وسیاسی ، بزهکاران، مجرمین(زندانیان) افرادی که اقدام به خودکشی کرده اند،دانش آموزان،دانشجویان کارگران ،کارمندان وغیره.

دوستان امیدوارم مطالب بسیار مختصری که در مورد رشته مددکاری عرضه شد مطلوب بوده باشد .

برای کسب اطلاعات بیشتر سوالات خود را مطرح کنید.