مددکاری http://socialworker.mihanblog.com 2020-02-22T01:22:57+01:00 text/html 2008-05-07T01:35:00+01:00 socialworker.mihanblog.com محمد برخورداری http://socialworker.mihanblog.com/post/537 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><b><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma">كجروی، آسیبی اجتماعی؛ نه مشكلی اخلاقی<span style="mso-spacerun: yes">   </span></span></i></b></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><b><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></i></b><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">آسیب‌ها- آزاده گوهرمنش:</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">آسیب‌شناسی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می‌شود كه در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی یا غیررسمی جامعه محل فعالیت كنشگران قرار نمی‌گیرد و در نتیجه با منع قانونی قبح اخلاقی و اجتماعی روبه رو می‌شود.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">به همین دلیل كجروان سعی دارند كجروی خود را از دید ناظران قانون، اخلاق عمومی و نظم اجتماعی پنهان كنند، زیرا در غیر این صورت با تعقیب قانونی، تكفیر اخلاقی و طرد اجتماعی مواجهه می‌شوند.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">آسیب‌ اجتماعی از جمله واژه‌هایی است كه بسیاری، آن را در مفهومی مترادف با كجروی به كار برده‌اند و تعبیر آسیب‌شناسی اجتماعی هم بر همین اساس، به عنوان رایج برای مطالعه علمی و اجتماعی این پدیده بدل شده است.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /></p><p> </p></p><p> </p></p><p> </p> text/html 2008-05-07T01:35:00+01:00 socialworker.mihanblog.com محمد برخورداری http://socialworker.mihanblog.com/post/536 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma">نیمی از معتادان كشور كراك و هروئین مصرف می‌كنند<span style="mso-spacerun: yes">   </span></span></b></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">آسیب‌ها- بنیامین صدر:</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">آموزش و پرورش مهم‌ترین دستگاه اجرایی كشور است كه می‌تواند در زمینه پیشگیری از اعتیاد به‌طور بنیادی وارد شود.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">چرا كه این دستگاه می‌تواند با گسترش اقدامات پیشگیرانه، مجموع جامعه هدف پیشگیری از اعتیاد كشور، یعنی ۴۰ میلیون نفر را تحت پوشش قرار دهد.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">این در شرایطی است كه پیشگیری از اعتیاد مبتنی بر فرهنگ بومی، در بیشتر كشورهای دنیا آغاز شده است.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">در این میان یكی از مهم‌ترین خلأهای موجود در زمینه پیشگیری از اعتیاد در ایران، برگزار نشدن نشست‌های مشترك سالانه با سایر كشورها برای تبادل تجربیات موفق در زمینه پیشگیری از اعتیاد است.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">از سوی دیگر كارشناسان همواره بر لزوم پررنگ شدن نقش آموزش و پرورش به‌عنوان مهم‌ترین دستگاه اجرایی مؤثر كشور در زمینه پیشگیری از اعتیاد، تاكید می‌كنند.</span></p><p /></p><p> </p></p><p> </p></p><p> </p></p><p> </p> text/html 2008-05-07T01:35:00+01:00 socialworker.mihanblog.com محمد برخورداری http://socialworker.mihanblog.com/post/535 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma">گفت‌و‌گو به جای مشاجره<span style="mso-spacerun: yes">   </span></span></b></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">خانواده- ترجمه - ملك دخت قاسمی‌نیك‌منش:</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">همسرانی كه می‌توانند مشكلات خودرا با موفقیت حل كنند، بهترین شانس ادامه یك ازدواج موفق را در پیش دارند.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">نتایج برخی تحقیقات حاكی از آن است كه بر خلاف نظر بسیاری از همسران، مشكلاتی كه در اوایل ازدواج به وجود می‌آیند، به مرور زمان نه تنها بهتر نمی‌شوند بلكه بد‌تر هم می‌شوند.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">زن و شوهرها به جای اینكه بروز اختلافات و در گیری‌ها را نشانه ضعف و نا توانی خود بدانند، بهتر است آنها را به چشم فرصت‌هایی برای ایجاد و تقویت مهارت‌هایی بدانند كه برای ادامه زندگی مشترك خود می‌توانند به‌كار برند.مقاله زیر برخی از مهارت‌های ضروری برای تحكیم زندگی خانوادگی را بررسی می كند.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">مشكل این است كه همسران فرصتی برای یادگیری مهارت‌های ارتباطی و حل مسئله ندارند و تعداد كمی هم این سعادت را داشته‌اند كه در میان خانواده خود بزرگ شوند. زمانی كه زوج‌ها می‌توانند این مهارت‌ها را بیاموزند، قبل از به وجود آمدن مشكلات است. زن و شوهرها بیشتر علاقه مندند وقتی به مسائل و مشكلات خود بپردازند كه جریان امور در حال بهتر شدن هستند تا بدتر شدن. </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /></p><p> </p></p><p> </p></p><p> </p></p><p> </p> text/html 2008-02-24T04:32:00+01:00 socialworker.mihanblog.com محمد برخورداری حرف دلت را بلند بزن! http://socialworker.mihanblog.com/post/534 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; tab-stops: 68.25pt"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #ff6600; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">حرف دلت را بلند بزن! </span></b></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; tab-stops: 68.25pt"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #ff6600; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span style="mso-spacerun: yes">  </span></span></b></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; tab-stops: 68.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">فرد- فرزانه فولادبند :</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; tab-stops: 68.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">ما آدم‌ها موجوداتی اجتماعی هستیم و برای زندگی‌کردن و رشد و تکامل‌مان لازم است که در جمع زندگی کنیم </span></p><p /><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: ">اما برای اینکه بتوان به راحتی با دیگران ارتباط برقرار کرد باید مهارت‌های لازم را یادگرفت، در این باره اطلاعات کافی داشت و اعتماد‌به‌نفس، قاطعیت و مهارت کلامی خوبی هم پیدا كرد. برای قاطعیت و بیان احساسات و تمایلات درونی با اعتمادبه‌نفس کامل لازم است 3 نوع رفتار را یاد بگیرید؛ نه گفتن و اظهار عدم‌تمایل، بیان احساسات منفی و مثبت و تقاضا و درخواست کمک از دیگران.</span> text/html 2008-02-24T04:32:00+01:00 socialworker.mihanblog.com محمد برخورداری گره‌ را با دندان باز نكنیم. . . http://socialworker.mihanblog.com/post/533 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: maroon; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">گره‌ را با دندان باز نكنیم. . .<span style="mso-spacerun: yes">   </span></span></b></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: maroon; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">خانواده- مهتاب خسرو شاهی: </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">دلیل مراجعه نكردن بسیاری از زوج‌ها به مشاور، ترس از گفته‌ها و راه‌حل‌هایی است كه مشاور به آنها ارائه می‌كند.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">همه ما یكی از اصلی‌‌ترین دلایل مراجعه به مشاور خانواده را، وجود یا شروع اختلاف در زندگی مشترك می‌دانیم و تا زمانی كه كارد به استخوان نرسد به‌مشاوره فكر نمی‌كنیم. عجیب‌تر اینكه گاهی حتی تیغ تیز مشكلات، گوشت و پوست مان را پاره پاره می‌كند اما باز هم از مشاور، روان شناس و روانپزشك كمك نمی‌گیریم. </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">شاید می‌ترسیم كه دیگران به ما انگ دیوانگی، افسردگی، شكست و... بزنند و همین ترس مسخره باعث می‌شود همین‌طور ادامه بدهیم تا به آخر خط برسیم. هرچند در اغلب موارد دلیل مراجعه زوج‌ها به مشاور، بروز اختلاف در زندگی آنهاست اما مشورت با مشاور، روان شناس و روانپزشك نباید فقط محدود به زمان بروز اختلاف شود. </span></p><p /></p><p> </p></p><p> </p> text/html 2008-02-24T04:32:00+01:00 socialworker.mihanblog.com محمد برخورداری زن وشوهرها، دعوا کنید تا سالم بمانید http://socialworker.mihanblog.com/post/532 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; tab-stops: 68.25pt"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">زن وشوهرها، دعوا کنید تا سالم بمانید!<span style="mso-spacerun: yes">   </span></span></b></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; tab-stops: 68.25pt"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; tab-stops: 68.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">خانواده- گروه سلامت:</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; tab-stops: 68.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">این هم یک توصیه عجیب و غریب دیگر از محققان علوم ارتباطات و روان‌شناسی؛</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; tab-stops: 68.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">آنها می‌گویند زن و شوهرها اگر می‌خواهند سالم بمانند و مدت بیشتری عمر کنند، بهتر است به جای این که دلخوری‌ها و غم و غصه‌های‌شان را توی دل‌شان بریزند، آن را بیان کنند، حتی اگر این بیان، موجب جنگ و دعوا و درگیری بین زن و شوهر بشود.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; tab-stops: 68.25pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: ">این نتیجه مطالعه‌ای است که محققان دانشگاه میشیگان انجام داده‌اند و قرار است در شماره ژانویه نشریه علمی «ارتباطات خانوادگی» منتشر شود</span> </p><p> </p></p><p> </p> text/html 2008-01-23T08:31:00+01:00 socialworker.mihanblog.com محمد برخورداری تناسب‌ها در ازدواج http://socialworker.mihanblog.com/post/531 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: fuchsia; FONT-FAMILY: Tahoma">یك دسته كلید طلایی: تناسب‌ها در ازدواج<span style="mso-spacerun: yes">   </span></span></b></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: fuchsia; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">خانواده- معصومه سادات معصومی:</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">نیاز به ازدواج در روان انسان‌ها وجود دارد؛ ما نیازمند به زندگی با جنس مخالف هستیم؛ نیازمند آنیم كه تا زمانی كه زنده‌ایم از تنهایی نجات پیدا كنیم.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>اما ازدواج اگر در چهارچوب درستی نباشد، به جای اینكه آرامش‌دهنده باشد آرامش را برهم می‌زند و یا به جای اینكه با كسی رابطه صمیمانه‌ای پیدا كنیم، ممكن است همیشه با او زندگی كنیم، اما كاملا تنها باشیم.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">بنابراین، باید چهارچوب‌های اساسی انتخاب همسر را به خوبی بدانیم تا با انتخاب درست به نیازهای بیولوژیك و روانی خود، پاسخ صحیح دهیم.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma">تناسب خانوادگی</span></b></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">به طور كلی، انسان‌ها در بستر خانوادگی شكل می‌گیرند. چهارچوب خانواده و آنچه كه به‌عنوان شكل‌گیری شخصیت در خانواده وجود دارد، از خانواده‌ای به خانواده دیگر فرق می‌كند؛ یعنی هر خانواده بسته به زمینه فرهنگی و تربیتی‌ای كه دارد در فرد تأثیر متفاوتی می‌گذارد؛ چرا كه نقش تربیت در شكل‌گیری شخصیت مهم است.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: ">جان واتسون- پدر روان‌شناسی- می‌گوید: 50 نوزاد به من بدهید و بگویید چه شخصیت‌هایی لازم دارید؛ دانشمند، پلیس، قاضی، دزد و... چه می‌خواهید؟! من مطابق </span></p><p> </p></p><p> </p></p><p> </p></p><p> </p> text/html 2008-01-23T08:31:00+01:00 socialworker.mihanblog.com محمد برخورداری خودتان را همانگونه كه هستید بپذیرید http://socialworker.mihanblog.com/post/530 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: Tahoma">خودتان را همانگونه كه هستید بپذیرید<span style="mso-spacerun: yes">   </span></span></b></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">فرد- فرزانه فولادبند: </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">اگر می‌خواهید استرس‌ها و نگرانی‌ها را از خودتان دور كنید، به آسانی تحت‌تأثیر عوامل و شرایط محیطی قرار نگیرید</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>و با استفاده از استعدادها و خلاقیت‌های خود به ابراز وجود و مقابله با شرایط نامطلوب بپردازید. خودتان را همان‌طور كه هستید بپذیرید. فراموش نكنید شما با هر نقص و كمبودی كه داشته باشید، باز هم دوست داشتنی و ارزشمندید. نقص عضو، معلولیت، فقر، مشكلات مالی و هر كمبود یا نقص دیگری نمی‌تواند چیزی از ارزش شما كم كند. پذیرفتن خود با تمام نقص‌ها، ضعف‌ها و كمبودها نشان‌دهنده عزت نفس و اعتماد به نفس است.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: ">خیلی‌ها تصور می‌كنند اگر خودشان را همان‌طور كه هستند بپذیرند، نمی‌توانند تغییر كنند و به چیزهایی كه می‌خواهند، برسند. بیشتر وقت‌ها ما فكر می‌كنیم اگر نسبت به خودمان احساس خوبی نداشته باشیم و از خودمان، شرایط و موقعیت و عملكردمان ناراضی باشیم، این نارضایتی در ما ایجاد انگیزه می‌كند و باعث می‌شود برای تغییر، رشد، پیشرفت و رسیدن به شرایط بهتر تلاش كنیم. ممكن است این طرز فكر گاهی - آن </span></p><p> </p></p><p> </p> text/html 2008-01-23T08:31:00+01:00 socialworker.mihanblog.com محمد برخورداری چطور غم غربت را کم کنیم؟ http://socialworker.mihanblog.com/post/529 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: fuchsia; FONT-FAMILY: Tahoma">چطور غم غربت را کم کنیم؟<span style="mso-spacerun: yes">   </span></span></b></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: fuchsia; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">فرد- سعید بی‌نیاز:</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">روان‌شناسان می‌گویند غم غربت در ابتدای مهاجرت کاملا طبیعی است اما راه‌هایی وجود دارد که از این غم پیشگیری یا دوره آن را کوتاه‌تر کنیم.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">سال اول دانشگاه بود. 5 نفر سال اولی با هم توی یک اتاق بودیم و تقریبا همه‌مان از یک استان دور آمده بودیم.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">کسی که خانه‌اش از همه به دانشگاه نزدیک‌تر بود، 10 ساعت تا پدرو مادرش فاصله داشت و کسانی که دورتر بودند، فاصله‌شان به 15 ساعت هم می‌رسید. چند تا از بر و بچ که بیشتر به خانه و خانواده وابسته بودند، وقتی دلشان هوای خانه را می‌کرد کار جالبی می‌کردند؛ کاری که هیچ‌وقت یادم نمی‌رود؛ شب که می‌شد چراغ‌ها را خاموش می‌کردند، به یکی که صدایش غمگین‌تر بود می‌گفتند بخوان و هرکس می‌رفت روی تخت خودش، زیر پتوی خودش و می‌زد زیر گریه! «غم غربت» در روزهای اول مهاجرت بیداد می‌کرد اما کم‌کم، هم غم غربت کمتر شد و هم بچه‌ها دیگر توی اتاق گریه‌و‌زاری نکردند!</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: ">این آدمیزاد هم معلوم نیست چه‌جور موجودی است؛ اگر بگذاری در همین محیط آشنای خودش روزهایش را بگذراند، کم‌کم از روزمرگی حالش به هم می‌خورد و شروع می‌کند به شعاردادن که «آب هم اگر یک جا بماند می‌گندد»؛ حالا همین آدمیزاد را اگر از همین روزمرگی‌ها که گذشته و خاطره‌هایش را ساخته‌اند </span></p><p> </p></p><p> </p></p><p> </p> text/html 2008-01-23T08:31:00+01:00 socialworker.mihanblog.com محمد برخورداری تازه‌ترین نتایج وضعیت اعتیاد در ایران http://socialworker.mihanblog.com/post/528 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma">تازه‌ترین نتایج وضعیت اعتیاد در ایران اعلام شد<span style="mso-spacerun: yes">   </span></span></b></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">آسیب‌ها- همشهری آنلاین:</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">طبق نتایج آخرین ارزیابی سریع وضعیت اعتیاد در كشور (</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">RSA86</span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span>) در حال حاضر دامنه اعتیاد 800 هزار تا یك میلیون و 700 هزار نفر را در كشور در بر گرفته است.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">به گزارش ایسنا، دكتر حسن رفیعی، رئیس سابق مركز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد مخدر &quot;موسسه داریوش&quot;، یكی از مجریان طرح ارزیابی سریع وضعیت اعتیاد در كشور در سال 86 كه توسط یك گروه پنج نفره با سرپرستی دكتر هومان نارنجی‌ها، كارشناس موسسه داریوش، از سوی موسسه داریوش زیر نظر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اجرا شده است، با اشاره به این كه برآورد تعداد معتادان كشور، تعیین نیم رخ جمعیتی معتادان و همچنین دستیابی به ویژگی‌های جمعیت پنهان درگیر اعتیاد از اهداف اصلی انجام این تحقیق بود، به استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی یا ماهی نشان‌دار برای ارزیابی وضعیت كنونی اعتیاد در ایران در </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">RSA86</span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> اشاره و اظهار كرد: در این تحقیق هشت هزار پرسشنامه كمی و بیش از یك هزار پرسشنامه كیفی در اختیار حدود 9 هزار نمونه قرار گرفت. </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: ">وی با بیان این كه در این تحقیق پنج هزار و 943 معتاد خیابانی تحت پرسش قرار گرفتند، افزود: دو هزار و 105 نفر از این تعداد در سال گذشته دستگیر شده بودند كه از این تعداد نیز 811 نفر به مراكز درمانی دولتی و یك هزار و 117 نفر به مراكز درمانی خصوصی مراجعه كرده بودند</span> </p><p> </p></p><p> </p></p><p> </p> text/html 2008-01-23T08:31:00+01:00 socialworker.mihanblog.com محمد برخورداری آخرین آمار ازدواج و طلاق http://socialworker.mihanblog.com/post/527 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma">آخرین آمار ازدواج و طلاق<span style="mso-spacerun: yes">   </span></span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span style="mso-spacerun: yes"> </span></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">جمعیت- همشهری آنلاین:</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">معاون حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال گفت: تعداد ازدواج‌های ثبت شده در 9 ماهه سال جاری 7/8 درصد و تعداد واقعه طلاق در همین مدت 08/6 درصد رشد داشته است.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">سعید عبودی در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام این خبر كه واقعه ولادت ثبت شده در 9 ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 35/2 درصد افزایش داشته است، خاطر نشان كرد: در 9 ماهه اول امسال 961 هزار و 421 واقعه ولادت به ثبت رسیده كه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل كه برابر با 939 هزار و 340 نفر بوده است، حدود 35/2 درصد افزایش نشان می‌دهد. </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">وی افزود: 7/96 درصد از وقایع ولادت در این مدت تا یكسال پس از وقوع به ثبت رسیده كه این رقم نیز در مدت مشابه سال قبل برابر با حدود 49/96 درصد بوده است. </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /></p><p> </p></p><p> </p> text/html 2008-01-04T04:31:00+01:00 socialworker.mihanblog.com محمد برخورداری چطور از دام مشاجره بگریزیم؟ http://socialworker.mihanblog.com/post/526 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #993300; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">چطور از دام مشاجره بگریزیم؟<span style="mso-spacerun: yes">   </span></span></b></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">خانواده- مهتاب خسرو شاهی:</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">ساعت از 3بعدازظهر گذشته بود که صدای گریه بی‌امان، سکوت این ساعت از روز را شکست.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>صدا چنان مضطرب و پریشان بود که هرچند از پنجره به بیرون سرک نکشیدم و چیزی ندیدم اما شک نداشتم که این گریه بی‌امان و غمگین توجه همه همسایه‌ها را جلب کرده است. </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">صدا کم‌کم بالا‌تر رفت و تبدیل به جنجالی تمام عیار شد. روان‌شناسان دلایل متعددی را برای جر و بحث زوج‌ها عنوان می‌کنند اما معتقدند برخی دلایل، بیش از علت‌های دیگر باعث جر و بحث میان زوج‌ها می‌شود.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /></p><p> </p></p><p> </p> text/html 2008-01-04T04:31:00+01:00 socialworker.mihanblog.com محمد برخورداری آرام و شاد و آزاد... http://socialworker.mihanblog.com/post/525 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">آرام و شاد و آزاد...<span style="mso-spacerun: yes">   </span></span></b></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">فرد- فرزانه فولادبند:</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">زندگی بدون اضطراب و تنش را دیگر نمی‌توان تصور كرد؛ اصولا «زنده بودن» مساوی است با كمی نگرانی و اضطراب </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">اما با شرایط زندگی كنونی، این جزء كوچك، روی تمام زندگی ما سایه انداخته است و آهسته آهسته آن‌قدر بزرگ شده كه مثل یك هشت‌پای عظیم دارد تمام شادی‌هایمان را له می‌كند و از بین می‌برد. این اضطراب‌ها گاهی دلایل واقعی دارند و گاهی زاییده افكار ما هستند و در هر صورت، جزئی از زندگی‌اند كه باید كنترل‌شان كرد وگرنه از طاقت ما بزرگ‌تر می‌شوند و آن‌وقت رفتارهای جسمی، عاطفی و ذهنی ما را به طرز دل‌آزاری تغییر می‌دهند و شخصیت ما را آهسته‌آهسته ویران می‌كنند. این راهكارها كوچك‌اند اما مؤثر و به امتحان كردن‌شان می‌ارزد.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span style="mso-spacerun: yes"> </span></span></p><p /></p><p> </p> text/html 2008-01-04T04:31:00+01:00 socialworker.mihanblog.com محمد برخورداری 5 نكته برای رسیدن به تفاهم http://socialworker.mihanblog.com/post/524 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span dir="rtl"></span><b><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: fuchsia; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span>5 نكته برای رسیدن به تفاهم<span style="mso-spacerun: yes">    </span></span></i></b></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">خانواده- ملك دخت قاسمی نیك‌منش: </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">در دهه گذشته، بالاترین میزان طلاق در جهان از آن آمریكا بوده است. در كشور ما نیز طلاق به‌ویژه در كلان شهرها رو به فزونی نهاده است.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>این مقاله تلاش می‌كند با بهره‌گیری از شیوه‌ای علمی چگونگی روابط شخصی همسران را در شرایط حاد و بحرانی مورد بررسی قرار ‌دهد.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">تنها گروهی از محققان مطالعات دقیقی نه‌فقط درباره همسرانی كه روابط صمیمی و سعادتمندی با هم ندارند، بلكه درمورد زندگی زوج‌های خوشبخت انجام داده و سعی در كشف و شناخت تفاوت‌های اصلی بین این2گروه از زوج‌ها كرده‌اند.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>یكی از پیشگامان فعالیت در این عرصه، دكتر هاوارد مارك من، استاد روان شناسی در دانشگاه دنور و سرپرست مركز مطالعاتی در امور و مسا ئل زناشویی و خانوادگی است. </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /></p><p> </p></p><p> </p></p><p> </p> text/html 2008-01-04T04:31:00+01:00 socialworker.mihanblog.com محمد برخورداری شرایط پس از ازدواج را بشناسیم http://socialworker.mihanblog.com/post/523 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: maroon; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">شرایط پس از ازدواج را بشناسیم<span style="mso-spacerun: yes">   </span></span></b></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: maroon; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">خانواده- مهتاب خسروشاهی:<span style="mso-spacerun: yes">  </span></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">پژوهشگران، ازدواج را یكی از عوامل مهم حفظ سلامت روحی - روانی و جسمی افراد می‌دانند</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">به طوری كه پس از آن، زن و مرد از نظر روحی - روانی، اجتماعی، اقتصادی و... رفتارهای متعادل‌تری از خود نشان می‌دهند؛ البته به شرط آنكه شریك زندگی‌شان را به درستی انتخاب كنند.</span></p><p /><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: ">پس از ازدواج، نه‌تنها بسیاری از مشكلات روحی – روانی ناشی از حس خلأ یا تنهابودن برطرف می‌شود بلكه با تعریف حد و مرزهای جدید فردی و اجتماعی، رفتارهای فردی و اجتماعی زن و مرد نیز تعدیل می‌شود؛ بنابراین با یك ازدواج موفق، هم بسیاری از تنش‌های روحی – روانی برطرف می‌شود‌، وهم زن و مرد به پختگی و شكوفایی لازم هم می‌رسند. زمانی كه مجرد هستیم، باور اینكه كسی را برای ادامه مسیر زندگی انتخاب كنیم و در كنار او باشیم هرچند دور از ذهن و عجیب نیست اما كمی باورنكردنی است؛ باورنكردنی به این دلیل كه نمی‌دانیم چه كسی، چه زمانی و با چه خصوصیات و مشخصاتی قرار است رفیق راه ما شود</span> </p><p> </p>